GOLDISLAND HOTEL 2014 ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

 

2014 YILI TOPLAM KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

 

Çevre Yönetimi

 • 2014 yılında Gold Island Otel olarak 2.337.529 Kwh elektrik kullanılmıştır. Müşteri başına günlük elektrik tüketim miktarı ortalama 20,85 Kwh’dir. Bu bağlamda 2013 yılına göre %16,1’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold Island Otel 31.580 metre küp su kullanılmıştır. Müşteri başına %6,7’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold Island Otel 124.592 kilogram Lng kullanılmıştır. 2014 yılında kullanılan 124.592 kg Lng toplam 1.325.665 Kwh değerindedir. Müşteri başına günlük Lng tüketim miktarı ortalama 1,11 kilogramdır. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılamamıştır. Yapılan araştırma sonucunda 2013 yılında yılın en soğuk olan ve en çok lng kullanımına sahip ilk üç ayı tesisin kapalı olması nedeniyle 2014 yılında daha fazla tüketim gözüktüğü belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold Island Otel 24.497 kilogram havuz kimyasalı kullanmıştır. Müşteri başına günlük havuz kimyasalı tüketim miktarı ortalama 0,218 kilogramdır. Müşteri başına %151’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Azalmanın bu derece yüksek olmasının sebebi tedarikçi firmanın kullandığı kimyasallarda yapmış olduğu değişimler olarak belirlenmiştir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır.  Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır.  Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold Island Otel 4.481 kilogram temizlik kimyasalı kullanmış. Müşteri başına günlük temizlik kimyasalı tüketim miktarı ortalama 0.039 kilogramdır. Bu bağlamda 2013 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2013 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılamamıştır. Buna karşın verilerde çok büyük bir değişimin olmadığı tespit edilmiştir. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2014 yılında Gold Island Otel 5.318 kilogram plastik, 7.225 kilogram cam, 1.807 kilogram metal, 10.161 kilogram kağıt ve 3.125 kilogram kompozit ayrıştırmıştır. Bu bağlamda, 2014 yılında toplam katı atık tüketimi 24.826 kilogramdır. Bu bağlamda 2013 yılına göre müşteri başına tüketimde herhangi bir değişimin olmadığı görülmüştür. 2013 yılında katı atık ile ilgili herhangi bir hedef bulunmaması nedeni ile hedefler ile ilgili değerlendirme yapılamamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2014 – Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır.

Çalışan İlişkileri Yönetimi

 • 2014 yılında Gold Island Otel’de yıllık iş gören devir hızı %16.87 olarak hesaplanmıştır. İşletmemizde yıllık ortalama 130 personel çalışmaktadır. Ortalama yıl içinde ayrılan personel sayısı 266’tür.
 • 2014 yılında Gold Island Otel’de Güvenlik Departmanı için 21 adet, Servis Departmanı için 13 adet, Muhasebe Departmanı için 12 adet, İnsan Kaynakları Departmanı için 9 adet, Animasyon Departmanı için 12 adet, Mutfak Departmanı için 12 adet, Kat Hizmetleri Departmanı için 12 adet, Peyzaj Departmanı için 10 adet, Teknik Departman için 12 adet, Ön Büro Departmanı için 12 adet ve Misafir İlişkileri için 12 adet departman içi eğitim verilmiş olup bununla birlikte dış kaynaklı bütün departmanlara toplam 1 adet eğitim verilmiştir.

Müşteri ve Yerel İlişkiler Yönetimi

 • 2014 yılında Gold Island Otel olarak mevcut yerel ilişkiler devam ettirilmiş olup, bütün bağlantılı dernek ve kuruluşlara yıllık aidatlar yatırılarak bu organizasyonların toplantılarına katılım gerçekleştirilmiştir.
 • 2014 yılında Gold Island Otel olarak mevcut tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz sağlık şekilde devam etmiş olup değişiklik olmamıştır.
 • 2014 yılında Gold Island Otel’de müşteri memnuniyeti ölçümleri sonucunda otelimizde %89’luk bir memnuniyetin olduğu tespit edilmiştir.
Sentido Gold Island