GOLDISLAND HOTEL 2015 ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

2015 YILI TOPLAM KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ İLERLEME RAPORU

Çevre Yönetimi

 • 2015 yılında Gold Island Otel olarak 2.429.487 Kwh elektrik kullanılmıştır. Müşteri başına günlük elektrik tüketim miktarı ortalama 22,00 Kwh’dir. Bu bağlamda 2014 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Azalma olmama nedeni araştırıldığında tesisin 2014 yılında 2015 yılına göre daha çok misafir ağırladığı belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold Island Otel 33.307 metre küp su kullanılmıştır. Müşteri başına günlük su tüketim miktarı ortalama 0,301 litredir. Bu bağlamda 2014 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Azalma olmama nedeni araştırıldığında tesisin 2014 yılında 2015 yılına göre daha çok misafir ağırladığı belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold Island Otel 138.949 kilogram Lng kullanılmıştır. 2015 yılında kullanılan 138.949 kg Lng toplam 1.478.417 Kwh değerindedir. Müşteri başına günlük Lng tüketim miktarı ortalama 1,25 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre herhangi bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Azalma olmama nedeni araştırıldığında tesisin 2015 yılı başında yaşadığı doğal afet nedeni ile tadilata gidilmesi olduğu belirlenmiştir. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold Island Otel 20.911 kilogram havuz kimyasalı kullanmıştır. Müşteri başına günlük havuz kimyasalı tüketim miktarı ortalama 0,189 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre %15’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold Island Otel 3.682 kilogram temizlik kimyasalı kullanmış. Müşteri başına günlük temizlik kimyasalı tüketim miktarı ortalama 0.033 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre %18’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.
 • 2015 yılında Gold Island Otel 4.777 kilogram plastik, 5.706 kilogram cam, 1.704 kilogram metal, 8.376 kilogram kağıt ve 2.564 kilogram kompozit ayrıştırmıştır. Bu bağlamda, 2015 yılında toplam katı atık tüketimi 23.127 kilogramdır. Bu bağlamda 2014 yılına göre %5’lik bir azalmanın olduğu görülmektedir. Bu veriler incelendiğinde 2014 dönemine ait hedeflere ilişkin belirlenen %1’lik azalma hedefine ulaşılmıştır. Bu veriler Ocak 2015 – Aralık 2015 tarihlerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, gelecek yıl hedefi %1 azalma olarak belirlenmiştir.

Çalışan İlişkileri Yönetimi

 • 2015 yılında Gold Island Otel’de yıllık iş gören devir hızı %11 olarak hesaplanmıştır. İşletmemizde yıllık ortalama 131 personel çalışmaktadır. Ortalama yıl içinde ayrılan personel sayısı 172’tür.
 • 2014 yılında Gold Island Otel’de Güvenlik Departmanı için 21 adet, Servis Departmanı için 13 adet, Muhasebe Departmanı için 12 adet, İnsan Kaynakları Departmanı için 9 adet, Animasyon Departmanı için 12 adet, Mutfak Departmanı için 12 adet, Kat Hizmetleri Departmanı için 12 adet, Peyzaj Departmanı için 10 adet, Teknik Departman için 12 adet, Ön Büro Departmanı için 12 adet ve Misafir İlişkileri için 12 adet departman içi eğitim verilmiş olup bununla birlikte dış kaynaklı bütün departmanlara toplam 1 adet eğitim verilmiştir.

Müşteri ve Yerel İlişkiler Yönetimi

 • 2015 yılında Gold Island Otel olarak mevcut yerel ilişkiler devam ettirilmiş olup, bütün bağlantılı dernek ve kuruluşlara yıllık aidatlar yatırılarak bu organizasyonların toplantılarına katılım gerçekleştirilmiştir.
 • 2015 yılında Gold Island Otel olarak mevcut tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz sağlık şekilde devam etmiş olup değişiklik olmamıştır.
 • 2015 yılında Gold Island Otel’de müşteri memnuniyeti ölçümleri sonucunda otelimizde %91’lik bir memnuniyetin olduğu tespit edilmiştir.
Sentido Gold Island